Uncategorized

Dış Politika, Uluslararası Politika ve Uluslaraşırı Politika Kavramları Üzerine

Kasım 25, 2010   ·   0 Comments

Uluslararası ilişkiler disiplininde sıklıkla karşımıza çıkan ve zaman zaman karıştırılan üç kavram vardır: Bunlar, “dış politika”, “uluslararası politika” ve “uluslaraşırı politika” kavramlarıdır.
Uluslararası sistem, şüphesiz, çeşitli aktörlerin birbirleri ile kurdukları ilişkiler ağıdır. Bu ağ içerisindeki temel aktörlerin bir bölümü devletler, uluslararası örgütler  ve uluslaraşırı örgütlerdir. Bu aktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamakta bizlere yardımcı olan kavramlar ise dış politika, uluslararası politika ve uluslaraşırı politikadır.
Uluslararası Politika, uluslararsı ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlatmak için kullanılmaktadır.
Uluslaraşırı Politika ise devletlerin özel ya da tüzel kişilikleri ile diğer devletlerin özel ya da tüzel kişilikleri arasındaki ilişkileri anlatmak için kullanılmaktadır.
Dış Politika ile anlatılmak istenen ise bir devletin, bir diğer devlete ya da devketlere karşı uygulamakta olduğu politik uygulamalardır. Örneğin, A devletinin bir B devletine karşı uyguladığı politikalar A devletinin dış politikası olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde B devletinin A devletine karşı uyguladığı politikalar da B devletinin dış politikası olarak değerlendirilebilir. Burada A ve B devletinin birbirlerine ve hatta C,D,E… devletlerine karşı uyguladıkları politikalar ise uluslararası politikayı oluşturmaktadır.
Okan Yuksel (349 Posts)

1988'de Adana'da doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler, Anadolu Üniversitesi'nde Medya ve İletişim öğrenimi gördü. 2011'de Olay TV'de dış haber editörü olarak gazeteciliğe başladı. 2014'te Al Jazeera Turk'e katıldı. Blog, makale ve haber dallarında 6 ödülü bulunuyor. Politik Akademi'nin genel koordinatörlüğünü üstleniyor.


By


Readers Comments (0)