İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün :5 Mart 2011”

Bir Toplum Sözleşmesi Örneği…

Bu teoriler çok basit bir temele dayanır. Devletin vatandaşlara karşı sorumlulukları vardır. Vatandaşlar da devlete karşı yükümlülükleri ve ödevleri vardır. Her iki tarafı orta noktada…

Türkiye’de Çevre Bilincinin Oluşması

Çevre sorunlarına karşı uluslararası ilgi ve çalışmalar 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde başlamıştır. İş bu dönemde, ilgili ülkelerde birçok oluşum…

Daha Yaşanılabilir Bir Dünya İçin: Sürdürülebilir Kalkınma

Uzun zamandır çevre ile ilgili yazılar kaleme alıyorum. Çevre sorunları üzerinde durduğum hemen her yazıda “sürdürülebilir kalkınma” üzerinde duruyor ve “sürdürülebilir kalkınma”nın önemini vurguluyorum. İş…

Politik Akademi TV Canlı Yayında!

Politik Akademi projesini oluşturduğumuz ilk günlerde karar  vermiştik: “Politik Akademi Projesi kapsamında yayınlanacak bir dergi, radyo ve televizyon programları hazırlayacak, gerekli alt yapı çalışmaları Politik…