İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün :15 Mart 2011”

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Sistem

Soğuk savaş’ın  (1945-1990)  sona ermesi ile birlikte iki kutuplu sistem çökmüş, yerini tek gücün hâkim olduğu sisteme bırakmıştır. Bu sistemde ABD’nin tek güç olarak bu…