İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mayıs 2011

M. Seyfettin EROL ve "Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Geleceği"

I. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı‘nda ASAM Genel Koordinatörü Doç. Dr. M. Seyfettin Erol, “Kafkasya’nın değişen jeopolitiğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Geleceği” adlı sunumunda, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin konjektürel, dönemsel…

Türkiye'de Toplumun Apolitikliği

Sosyal bilimlerin en önemli özelliklerinden biri de kavramların çeşitli tanımlamalara ve değerlendirmelere tabi olmasıdır. Bir konuyla ilgilenen ne kadar çok düşünür varsa o kadar da…

İGBD Çalıştayı Sonuç Bildirgesi: "Özgür internet 'hayal' olacak!"

İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği olarak uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğümüz İnternet Gazeteciliği ve Yeni Medya Çalıştayı, 07.05.2011 Cumartesi günü gerçekleştirildi. BGC Başkanı Nuri Kolaylı, İGBD…

İGBD İnternet Gazeteciliği Çalıştayı

Gelişen bilgisayarların ve hayatımızı adeta çepeçevre sarmaya başlayan internetin hayatımızda yarattığı en önemli değişimlerden bir tanesi de medya sektörünün dönüşümü oldu. Medya ve iletişim, öncesinde…

Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları

Bu makalede ülkemizin gündemini uzun zamandır meşgul eden yönetim biçimlerinden biri olan Başkanlık Sisteminin teorik tanımının yanı sıra Türkiye üzerinde uygulanabilirliği üzerinde durulacaktır. Öncelikle nedir…

11 Eylül ve Irak Savaşı Sonrası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası

Körfez Krizi ile beraber Türkiye’nin Orta Doğu politikasının 1980-88 döneminde başlayan hareketliliğin yeni bir aşama kaydederek Türk Dış Politikasında kendisini Türkiye-Irak-ABD denklemine taşıdığı gözlenmiştir. Türkiye’nin,…

Politik Akademi İnternet Gazeteciliği Atölyesi'nde Katılıyor!

Politik Akademi yerel ve ulusal organizasyonlara katılmaya ve destek olmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen internet yayıncılığı kuruluşlarından bir tanesi olan İnternet Gazeteciliği ve Blog…