Örgüt ve Kurumlar » Ulusal Düşünce Kurumları

Global Strateji Enstitüsü (GSE)

Şubat 19, 2012   ·   0 Comments

Global Strateji Enstitüsü, kısaca GSE, başta Irak Türkmenleri, Irak ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere, Türkistan, Rusya, Avrupa Birliği ve Güç Merkezleri alanlarında gelişen olayları izleyerek bilgi ve veri toplayan, saha çalışmaları düzenleyen ve bu çalışmaları değerlendirerek paylaşan bir düşünce kuruluşudur.

Kurum, değerlendirmeler sonucunda ulaşılan politik, askeri, ekonomik ve sosyal sonuçlar karar verici ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilerek, takip edilecek strateji ve konseptlerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

GSE’nin çalışmaları, Türkmeneli İşbirliği Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

Daha fazla bilgi için kurumun resmi web sitesine globalstrateji.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Politik Akademi (130 Posts)

2007'den bu güne "Değiştirmek için anlamak, anlamak için Politik Akademi" sloganıyla "Dünya"nın haber ve analizini veriyoruz...


By


Readers Comments (0)