Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (ODAM), USAK‘a (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) bağlı bir düşünce ve araştırma kuruluşudur. 2004 yılında Ankara’da kurulmuştur.

USAK-ODAM faaliyetlerinde herhangi bir resmi kuruma bağlı değildir. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak yapılanmıştır.

Olabildiğince objektif ve evrensel kriterler ile bilgiye ulaşmaya ve onu değerlendirmeye çalışmak gibi bir iddiası vardır. Bu çerçevede bir lobi kuruluşu değil, bilimsel araştırma platformudur.

ODAM çalışanları başta USAK faaliyetleri olmak üzere yayıncılık, danışmanlık, konferans, seminer ve diğer çalışmalara katılmaktadırlar. Düzenli olarak Ortadoğu ve Afrika bölgeleri üzerine bilimsel ve popüler toplantılar düzenler.

ODAM, USAK Stratejik Gündem, Journal of Turkish Weekly, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) ve Journal of Central Asia and the Caucasus dergilerine katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için kurumun resmi web sitesine www.usak.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.