Politik Akademi’nin temel amacı “İİBF, SBF ve benzeri fakülte öğrencilerinin ve ilgililerin akademik anlamda kaliteli bilgi edinebilmelerine katkı sağlamak” olarak belirlendi. Bu amaç doğrultusunda akademik bilgi oluşturulan, paylaşılan ve bu paylaşımların tartışıldığı sanal ortamlar oluşturulmaya ve geliştirilmeye başlandı.

Bu çerçevede Politik Akademi projesi çerçevsinde yaptığımız yayınlara kendi koordinatör, editör ve yazarlarımızın yanı sıra okur ve takipçilerimizin de  makale, analiz ve röportajlarını kabul ediyoruz. Ancak editör kadromuz tarafından da kontrol edilecek olan bu çalışmaların bazı kurallara uygun olması gerekiyor:

  • Politik Akademi Projesi çerçevesinde faaliyet gösteren yayınlarda özgün araştırmalar ve derlemeler (tarama yazıları) yayınlanır.
  • Gönderilen çalışmaların yayınlanması öncesinde editör görüşleri alınır. Gönderilen makalenin yayınlanabilmesi için Politik Akademi editörleri tarafından hem bilimsel içerik, hem de şekil bakımından uygun görülmesi ve kabul edilmesi gerekir.
  • Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Buna ilişkin yazılı bildirim, makale ile gönderilmelidir.
  • Gönderilen çalışmalarda yazar adı/adları açık olarak yazılmalı, ünvan belirtilmeli, adres bilgileri yer almalıdır.
  • Yapılan çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da doktora/yüksek lisans tezinden hazırlanmış ise, başlığa yıldız koyularak sayfanın altına dipnot olarak belirtilmelidir.
  • Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, çalışmanın sonunda dipnot olarak verilmelidir.
  • Yayınlanan eserin tüm sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Eğer çalışmalarınızın bu şartlara uygun olduğunu düşünüyorsanız makale, analiz ya da röportajlarınızı iletisim@politikakademi.org adresine gönderebilirsiniz.