Yazar: Büşra Öğütçü

Feminist Teori ve Terörizm

Savaşın uluslararası ilişkilerde bir tanımı olmasına rağmen terörün öfke davranışı olması dışında uzlaşılmış bir tanımı yoktur ve özellikleri belli değildir. Feminist teori terörü ağırlıklı olarak erkekler tarafından erkeksi amaçlarla erkekleri hedef alan ataerkil bir aktivite olarak görmektedir. Kadınlar bu noktada genelde kurban, sevgili, evlat, eş olarak yer almaktadırlar. Kadın teröristlerin de teröristlerin sevgilisi olmaktan başka fonksiyonunun olmadığı savunulmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve tecavüzü de terör olarak görmeleri bağlamında bu şiddetin erkek çocuklara bir rol modeli olarak «sert ve hiddetli adamı» sağladığı bunun da hiddetli adamları maskülenliklerini şiddetle açıklama konusunda cesaretlendirdiğini savunmaktadırlar. Kadınlara ise terör kurbanı veya hedefi olarak rollerini...

Read More

Terör ve Terörizm Türleri

Terör Nedir? Terör: Bir yasadışı ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin, şiddet eylemleri temelinde mevcut siyasal iktidarı ve rejimi hedef alan faaliyetleridir. TDK sözlüğünde ise Terör yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş olarak tanımlanmıştır. 1937 Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası  Sözleşme’nin 1. maddesinde ise : Bireylerin ya da bir bireyler grubunun ya da umumi halkın zihninde bir terör hali yaratmak için tasarlanmış ya da planlanmış bir devlete karşı yöneltilmiş kriminal eylemlerdir.[1] şeklinde tanımlanmıştır. Terör en temelde bir siyaset biçimidir hem de en radikal türden bir siyaset yapma biçimidir.[2]Alçak gerilimli savaş ta denilmektedir nedeni ise hedef...

Read More

ABD – Venezuela İlişkileri ve Hugo Chavez

Venezuela önemli bir petrol üreticisi olarak A.B.D. için de önemlidir. Ham Petrol rezervi 100 milyar varildir ve 5. büyük ihracatçıdır ayrıca Orimulsion (zengin ve ekstra ağırlığa sahip tür) isimli petrol türünde 35 milyar varille 1.sıradadır.[1]Bu nedenle A.B.D.’nin dikkatini çekmektedir. Hugo Chavez’in petrolü kamulaştırma girişimleri ise hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Diğer bölge devletlerin aksine Punto Fijo hükümetleri döneminde A.B.D ile iyi ilişkiler kurmuştur. Diğer ülkelerde otoriter yönetimler varken Venezuela’da demokrasi örneği göstermiştir Bu nedenle bir istisna konumunda olmuş ve bu da Venezuela İstisnası “Venezuelan Exceptionalism” olarak nitelendirilmiştir.[2] Punto Fijo Paktı ise Venezuela’nın üç büyük partisi –Demokratik Eylem Partisi(AD), Demokratik Cumhuriyet Birliği(URD)    ,Venezuela Sosyalist Hristiyan Partisi( COPEI) -arasında 1958 seçimlerinden önce imzalanan pakttır.[3] Bu pakta göre hangi parti iktidara gelirse gelsin diğer partileri de kapsayan bir hükümet kuracaktır. Hugo Chavez’in iktidara gelişi ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştur. Bu iktidar Venezuela’yı A.B.D.’nin yakın müttefiki iken en çok sorun yaşadığı ülke konumuna gelmesine neden olmuştur. Bugün Venezuela kıtada A.B.D.  karşıtlığının merkezi olmuştur. Venezuela lideri Hugo Chavez’ in A.B.D.’ ye karşı sert tavırları ve A.B.D.’ ye karşı kıtada birliği yani bir Bolivarcılığı savunması A.B.D. kurumlarına karşı NAFTA, FTTA-ALBA IMF, Dünya Bankası–Güney’in Bankası (Banko Del Sur) örneklerinde olduğu gibi karşı alternatifler geliştirmeye çalışması ve en önemlisi kıtada oldukça etkili olması A.B.D.’yi rahatsız etmektedir. A.B.D’ nin 2002 de Hugo Chavez’e karşı darbeye destek vermesi ilişkileri gerginleştirmiştir. Bilindiği üzere 11 Nisan 2002’de hükümeti protesto için gösteriler düzenlenmiş ve bu...

Read More

Soğuk Savaş'ta ABD’nin Latin Amerika Politikası

Amerika Birleşik Devletleri’nin izolasyon politikası nedeniyle bölgede etkisi daha fazla olmuştur ve soğuk Savaş döneminde kıtaya A.B.D. dışında bir güç etki edememiştir. A.B.D.’nin politikası ise bu ülkelerin S:S.C.B. etkisine girmesini engellemek ve komünizmle mücadele yönünde şekillenmiştir. Bu da Latin Amerika ülkelerinin siyasetinden toplumsal yaşamına her noktada A.B.D. etkisinin belirginleşmesi sonucunu doğurmuştur. IMF ve Dünya Bankası bu politikanın uygulayıcıları olarak kullanılmıştır. A.B.D. akla gelebilecek her alanda bu ülkelere müdahale etmiş ve bu ülkeleri kontrol altında ayrıca kendi yörüngesinde tutmaya çalışmıştır. Bu ülkelere yakınlığı ise A.B.D. açısından büyük bir avantaj olmuştur. Bu amaçla söz konusu devletlerin iç işlerine müdahale edilmiş, seçimlere...

Read More
  • 1
  • 2

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler