Yazar: Politik Akademi

Politik Akademi Cebinizde!

Politik Akademi, birçok alanda olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da bir adım önde. Politik Akademi projesi kapsamında yayın hayatını sürdüren, iş bu web sitesine artık cep telefonlarınızdan da ulaşabileceksiniz. Politik Akademi Web Tasarım Uzmanı Giray Batıtürk‘ün çalışmaları sonrasında Politik Akademi web sitesine artık cep telefonlarınızdan da kaliteli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugünden itibaren, size çok daha yakınız! Çok uzağınızda değil, Politik Akademi...

Read More

Türk Dış Politikası ve Rusya Faktörü

Türk Dış Politikası son yıllarında yoğun bir süreçten geçmektedir. Türk Dış Politikasındaki bu hareketlilik gerek Türkiye’nin dinamikleri gerekse Uluslararası Konjonktürün etkisiyle şekillenmektedir. Kimi çevreler bunu hükümetin bir etkisi olarak görmekte ve vurgulamaktadır. Türk Dış Politikasındaki bu hareketlilik ulusumuzun kendine olan güvenini artırmakta ve halka olumlu yansımalarıyla devam etmektedir. Türk Dış Politikasını ulusal basından takip eden herkes Türk Dış Politikasındaki eksen kayması tartışmalarına kulak misafiri olmuştur fakat eksen kayması gibi bir durumun olmadığı artık anlaşılmıştır. Türkiye gibi bölgesel gün olma yolunda ilerleyen bir devletin bu gibi çok yönlü çok temalı karma politikalar sergilemesi olası bir durumdur. Son yıllarda basına yansıdığı kadarıyla Ortadoğu bölgesine yönelik girişimlerin politikaların göz önüne yansıtıldığı bu ortamda Aslında son yıllarda Türk Dış Politikasındaki radikal değişiklerden en önemlisi olan Rusya faktörü üzerinde pek durulmamıştır. Son yıllardaki Türk Dış Politikasında Rusya üzerine önemli politikalar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.   Türk Dış Politikası dinamik bir yapıdadır ve ekseni sürekli değişmektedir. Türk Dış Politikasındaki bu değişimler büyüklük olarak ele alındığında Rusya ile olan ilişkiler öne çıkmaktadır. Günümüz medyası, düşünürlerini ve öğrencilerinin büyük çoğunluğu bu değişimin farkında değil, Ortadoğu ile olan münasebetler sürekli göz önünde tutulmasından dolayı Rusya ile ilişkilerdeki radikal değişim pek dikkat çekmemiştir. Türk Dış Politikasındaki Rusya faktöründeki bu değişimleri daha iyi anlayabilmek için Türk Dış Politikasını belirli dönemlere ayırmakta ve incelemekte yarar vardır.   1922-38 yılları arasındaki dönemde Türk Rus ilişkileri mükemmel denecek bir durumdaydı. Tıpkı İngiltere...

Read More

Anarşizm Nedir? Ne Değildir?

Anarşizm kelime anlamı olarak yöneticisizlik – erksizlik anlamına gelmektedir. Eski Yunanca’da an (-sız) olumsuzluk eki ile archos’un (yönetici – erk sahibi) birleştirilmesinden türetilmiştir. Yani toplumsal erkin, tahakkümün ve her türlü yönetimin ve biçimlerinin berataraf edilmesini amaçlayan, bir düşünce biçimi olarak bir politik felsefi, bir toplumsal hareket ve yaşam biçimi olarak sosyal bir terimdir. Yani kısaca anarşizm bireylerin birbirleriyle eşitler olarak özgürce iş birliği içinde olabileceği bir toplum yaratmayı amaçlayan politik bir kuramdır. Böylece, anarşizm gerekli olmadıkları gibi, aynı zamanda da bireye ve onların bireyselliğine zararlı olan tüm hiyerarşik kontrol biçimlerine – ister devletin isterse kapitalistin olsun – karşı çıkar. Bir anarşist olan L. Susan Brown’ın tanımıyla anarşi: “Anarşizmin genel algılanışı şiddetli, Devlet-karşıtı bir hareket [olduğu] iken; anarşizm hükümetin gücüne [karşı] basit bir başkaldırının ötesinde, çok daha incelikli ve nüanslı [olan] bir gelenektir. Anarşistler iktidar ve hükmetmenin [ing. domination, tahakküm] toplum için gerekli olduğu fikrine karşı çıkarlar; ve bunun yerine daha iş birlikçi, hiyerarşi karşıtı toplumsal formları, politik ve ekonomik örgütleri savunurlar.“ Günümüzde anarşi ile status quo (statüko) karşıtlığı bir tutulmaktadır. Bu bir noktaya kadar anarşiyi temsil ediyor gibi görünse de bir bütün olarak anarşiyi temsil etmekten oldukça uzaktır. Çünkü anarşi ya da anarşistler sadece var olan tahakküm biçimlerine değil var olabilecek tüm tahakküm biçimlerine karşıdırlar. Statüko karşıtlığının neden bir bütün olarak anarşiyi temsil edemeyeceğini bir örnekle anlatmak daha doğru olacak. Monarşinin yaygın yönetim biçimi olduğu dönemlerde statüko karşıtı olanlar cumhuriyetçiler ve...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler