Yazar: Tuğrul Sarıkaya

Direnişin Selameti İçin Gezi'nin Boşaltılması Gerek

  Farkındayım. Yazının başlığı biraz tiksinti yaratıyor. Okuyanın ağzını yüzünü ekşitebilecek türden bir cümle. Bu, cümlenin içeriğindeki muzurca bir oyundan kaynaklanıyor. Cümle, tümel olanın arzu edildiği gibi seyrini(direnişin selameti), arzu edilmeyen bir tikelliğin gerçekleştirilmesine (gezi parkının boşaltılması) koşulluyor; hatta belki de ona indirger bir görünüm sergiliyor. Tümel olanın efsununu bozuyor. Böyle durumlarda efsuna kapılan insanoğlu gayri ihtiyari bir biçimde tikel olanı genellikle ihmal eder. Etmemek lazım. Efsunlu olduğuna şüphe yok ama direniş hareketinin tümel olarak ne anlam ifade ettiği tartışılır. Ortak bir yargıya varılmış değil; halk hareketi denilip idare ediliyor şimdilik. Zaten direnişin güzelliği de gücü de burada: henüz...

Read More

Uluğ Nutku “Tanrı İnancı ve Felsefe”

2000 yılından bu tarafa düzenlenen ve Assos’un yeni muhayyilelere fırsat sağlayan dinginliğiyle her geçen yıl biraz daha demlenen, kıvam tutturan Assos’ta Felsefe etkinliğine Politik Akademi kordinatörleri olarak katıldık, güzel izlenimlerle döndük. Şubat ayında düzenlenen ve konu başlığı “Felsefe, Tanrı ve Din” olarak belirlenmiş olan etkinliğin ertesinde pek saygıdeğer Uluğ Nutku Hocamıza konuşmasının metnini yayınlama talebimizi ilettik, sağolsun bizi kırmadı. Konuşmasında bize yeni ufuklar gösteren ve bizi bu konu üzerinde düşünmenin farklı imkanlarından haberdar eden Sayın Uluğ Nutku’ya teşekkürü bir borç biliriz. Uluğ Nutku: Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden emekli olmuştur. (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır....

Read More

İran ve Velayet-i Fakıh / Rehberlik Kurumu

İran siyasî/idarî yapısına tesir eden kurumlara baktığımızda en üstte “Rehberlik” makamını görürüz. Devrimle birlikte hayata geçirilen Velayet-i Fakih teorisinin siyasal hayattaki yansıması olan bu makam, 12 imam düşüncesinin bir sonucu olup kayıp imamın yokluğunda Veli-ye Fakih’e onun yetki ve sorumluluğu yükleyen teolojik-ideolojik bir pozisyondur. Bugünkü anayasal sistemde en üst otoritedir. Görev ve yetkileri çok fazladır. İran’da sâdece siyasal sistemin değil, vakıflar üzerinden ekonominin de büyük ölçüde doğrudan kontrolü bu makamın elindedir. Yasama, yürütme ve yargı güçleri üzerinde olduğu gibi halkın da üzerinde mutlak yetkiye sahiptir. Rehberin görevleri ve yetkileri ise şöyledir: Düzenin Yararını Teshis Heyeti’ne danısarak devletin genel siyasetini...

Read More

Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar

Bilişim teknolojileri hayatımızda her geçen gün biraz daha önemli bir rol oynar hale geliyor. İnternetin son yıllarda daha da yaygınlaşmış olması, donanım ve yazılım teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte bilişim teknolojileri hem özel hayatın hem de kamusal hayatın vazgeçilmez unsuru olmaya başlıyor. Bu teknolojilere sadece araçsallık kategorisiyle bakmak mümkün değil; çünkü son yeniliklerle beraber zihinsel yapımız, ilişki kurma biçimlerimiz, etkileşimde bulunabilme kabiliyetimiz kısacası tüm hayatımız dönüşmekte. Ortaya çıkan  bu yeni tabloda herşey daha az kestirlebilir olmasına rağmen kesin olarak ortaya konulabilecek tespit; bilişim teknolojilerine olan yönelimin her geçen gün daha da artacağıdır. Bu yüzden devletler ve kuruluşlar bu yönelimin sürekliliğinin...

Read More

Irak’taki Gerilim Kritik Aşamada

Suriye’yi izlerken İsrail-Filistin gerilimi patlıyor; ardından Mısır karışıyor; derken Irak’ta savaş tamtamları çalmaya başlıyor. Irak’a bakalım… Bağdat ve Erbil’den gelen son haberler gündemin ilk sıralarına oturdu. Hem Bağdat, hem Kuzey Irak yönetimi silahlı güçlerini teyakkuza geçirmişti. Her iki taraf da Kerkük için savaşmaya hazırdı. Mesud Barzani, Irak ordusunun kente girmesi halinde peşmergelere saldırı emri verdi. Hemen ardından Başbakan Nuri el Maliki’nin emriyle Barzani’ye yurtdışı yasağı getirildi. Kuzey Irak Kürt yönetimi lideri, Bağdat hükümetinin izni olmaksızın yurtdışına çıkamayacak, örneğin, Türkiye’ye gelemeyecekti. Bu haberin sıcaklığı geçmeden Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Irak Kara Kuvvetleri Komutanı General Ali Gaydan’a gönderdiği bir uyarı yazısı...

Read More
  • 1
  • 2

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler