İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “ABD”

Marshall Planı ve Türk-Amerikan İlişkileri

Avrupa’yı etkisi altına almaya başlayan SSCB‘ye karşı ABD çeşitli politikalar geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Bu politikalar arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi de ABD Dışişleri…

Kore Savaşı ve Türkiye’nin NATO’ya Üyeliği

North Atlantic Tready Organization, kısaca NATO, Türkçe Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü; iki kutuplu dünya sisteminde ABD‘nin başını çektiği Batı’nın en etkin güvenlik örgütüydü. Bugün de…

Eisenhower Doktrini ve Türkiye’ye Etkileri

Soğuk Savaş sürecinde Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen olaylar arasında Eisenhower Doktrini de sayılmaktadır. ABD Başkanı General Eisenhower, halefi olduğu Truman’ın SSCB‘yi çevreleme politikasını Orta Doğu‘ya taşımıştır.…

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Sistem

Soğuk savaş’ın  (1945-1990)  sona ermesi ile birlikte iki kutuplu sistem çökmüş, yerini tek gücün hâkim olduğu sisteme bırakmıştır. Bu sistemde ABD’nin tek güç olarak bu…

Soğuk Savaş Sürecinde ve Günümüzde Psikolojik Savaş

II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra oluşan ve başını Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çektiği iki kutuplu yapıda psikolojik savaş sistemli bir hale…

I. Dünya Savaşı Propaganda Afişleri

Bu ilk dünya savaşının diğer bir ayrırıcı ve belirgin özelliği de bu savaşta psikolojik savaşın hızla gelişmesi ve kullanım alanının genişlemesidir. Örneğin “psikolojik savaş yöntemi…

Ferhat Pirinççi İle Saddam Hüseyin ve Irak Üzerine

Irak’ın yarınlarına ışık tutabilmemiz için, öncelikle dün yaşananlara bakmamız gerekiyor sanıyorum. Bugün gelinen noktada, Irak’ta yaşanan gelişmelerin ilk kıvılcımlarını Irak’ın yakın tarihinde görebilmek olası mı?…

ABD Adana Konsolosu Eric Green'le Kısa Bir Sohbet

Bugün, Yüksel Mert ile yerel Akdeniz Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Sekin‘e bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimiz esasında Amerika Birleşik Devletleri, Adana Konsolosu Eric Green‘in de…