Kategori: Avrupa

Euro Krizinin Kurum ve Politika Çerçevesinde İncelenmesi

Euro Krizinin Kurumlar ve Politikalar Çerçevesinde İncelenmesi Giriş 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayıp, domino etkisi ile diğer ülkeleri de etkileyen finansal kriz, Avrupa Birliği ( AB) üye ülkelerinde de etkisini derin bir şekilde göstermiştir. 2008 yılından itibaren borç krizine dönüşen küresel kriz, Avrupa birliğinde Euro Krizi olarak anılmaktadır. Euro bölgesindeki ülkelerin birbirlerine karşılıklı bağımlı olması bazı birlik ekonomi politikalarının üye devletlerden alınıp, ulus-üstü düzeyde yönetilmesi, ülkelerin ekonomi yönetimlerini güçleştirmiş ve bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin aşırı borç krizi, bütçe açığı gibi makroekonomik sorunların yanında, Avrupa Birliği’nin yapısal problemleri nedeniyle de kriz derinleşmiş ve krize karşı yapısal önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu makalede genel olarak, Euro krizinin nedenleri, bu nedenler çerçevesinde kriz sürecinde Avrupa Birliği tarafından alınan yapısal önlemler incelenmiştir. Son olarak Avrupa Birliği’nin geleceğine yönelik bazı senaryolar üzerinde durulmuştur. Küresel Krizin Avrupa Birliğine Etkileri- Euro Krizi Geçtiğimiz son birkaç yılı Avrupa Birliği(AB) için ekonomik krizle mücadele yılı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Başta Yunanistan, İspanya ve İtalya olmak üzere bazı üye devletlerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik kriz boyunca Avrupa Birliği, ekonomik sorunlara ve bu kapsamda oluşturulacak mali, finansal ve kurumsal politikalara daha fazla odaklanma ihtiyacı hissetti.1 2008 yılı Eylül ayında, ABD’nin dördüncü büyük yatırım bankası olan Lehman Brothers’ın iflas etmesiyle patlak veren kriz, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel çapta bir mali ve reel sektör krizine dönüşmüştür. Krizin olumsuz etkileri...

Read More

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Demokrasisi

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği’nde Demokrasi Tartışmaları Süleyman GÖK[1]     Giriş Avrupa Birliği, dinamik bir süreci ifade etmektedir. Fikirsel temelleri tarihin eski dönemlerine kadar götürülse de modern anlamda birlik düşüncesi, – savaşı önlemek ve barışı tesis etmek amacıyla-1951 yılında Paris Antlaşması ile birlikte Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun kurulması ile hayata geçmiştir. Daha sonraki süreçlerde derinleşme- genişleme ilişkisi bağlamında kurumsal reformlar yapılarak Avrupa Birliği bugünkü halini almıştır. Avrupa Birliği tarihinde dönemsel aralıklarla krizlerin yaşandığı ve bu krizlerden birliğin güçlenerek çıktığı görülmektedir. Birlik, günden güne üyelerini arttırırken, aynı zamanda kurumsal yenilenme çalışmalarına hız vermekte ve genişlemeye paralel olarak derinleşmeye yani...

Read More

Suriye’den Avrupa’ya Bumerang Etkisi

  Suriye’de cihada, yani din uğruna düşmanla savaşmaya giden Avrupalı gençlerin sayısında büyük artış olmuş. Meğer Suriye’deki El Kaide ve türevi örgütler son bir yıl içinde Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri uyruklu çok sayıda potansiyel “cihatçı” devşirmişler. Ne ki Suriye’deki savaşta kontrol yeniden Esad’ın eline geçince yüzlerce militan ülkelerine dönüşe geçmiş. Şimdi korku bumerang etkisinde… El Kaide’nin silahlı eğitiminden geçmiş, çatışmalara katılmış bu genç insanlar ülkelerinde terör eylemlerine kalkışırlarsa Avrupa’nın hali nice olur, büyük endişeye yol açıyor. Tek şansları ellerindeki sağlıklı veriler: Suriye’deki iç savaşın başladığı günlerden bu yana Alman, Fransız, İngiliz ve diğer...

Read More

Dnestryanı Sorunu ve Çözüm Arayışları

  Sorunun Tarihi ve Nedenleri Sorunun ilk tohumları SSCB döneminde ortaya çıkmış ve bundan sonra zaman-zaman gelişmeye başlamıştır. SSCB dağıldıktan sonra sonuçta çeşitli eski Sovyet ülkelerinde iç çatışmalar oluştu ve bununla birlikte Moldova’da da mevcut döneme henüz çözüm bulmayan Dnestryanı sorunu da ortaya çıkmış oldu. Çatışmaya neden olan faktör Moldova parlamentosunun 1989 yılında resmi devlet dili ile ilgili karar kabul ederek , Moldovan dilini devlet dili ilan etmesi ve alfabeyi Kiril qrafikasından Latin qrafikasına değişmesi olmuşdur. Dnestryanı nüfusu bu kararı Moldovan milletinin ve dilinin hakim millet gibi , dil ilan edilmesi , ülkede yaşayan diğer milletlerin ise ikinci dereceli...

Read More

G8’den Yeni Bir Suriye Barış Planı

Kuzey İrlanda’da toplanan G8 Zirvesi’nde tartışılan en zorlu sorun “Suriye” oldu. G8’in 7’si, yani ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Kanada ve Japonya, 8’inci ortak Rusya’yı Esad’ın iktidardan uzaklaştırılması konusunda ikna etmek için çok uğraştı. Batı dünyasının liderleri Obama, Cameron, Hollande, Monti, Merkel, Harper ve Abe, Rus lider Putin’e bastırdılar, sıkıştırdılar ama başarılı olamadılar. Putin, 7 Batılı liderin yedisine birden direndi ve kazandı; Esad’ı bir kez daha kurtardı; yanı sıra, 2. Cenevre Konferansı çalışmalarını da canlandırdı. Ve bu arada muhaliflerin silahlandırılmasına karşı Merkel’in desteğini aldı. *   Merkel dün Berlin’de Başkan Obama ile yaptığı görüşmede Esad’ın iktidardan gitmesi konusunda kendisiyle...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler