Çevre Politikaları

Türkiye'de Çevre Bilincinin Oluşması

Mart 5, 2011   ·   0 Comments

Çevre sorunlarına karşı uluslararası ilgi ve çalışmalar 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde başlamıştır. İş bu dönemde, ilgili ülkelerde birçok oluşum ...

Daha Yaşanılabilir Bir Dünya İçin: Sürdürülebilir Kalkınma

Uzun zamandır çevre ile ilgili yazılar kaleme alıyorum. Çevre sorunları üzerinde durduğum hemen her yazıda “sürdürülebilir kalkınma” üzerinde duruyor ve “sürdürülebilir kalkınma”nın önemini vurguluyorum. İş ...

Küresel Gıda Krizi: Petrol Mü, Yemek Mi?

İçinde bulunduğumuz dönemde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde açlık en hayati sorunların başında geliyor. Pek çok ülkede, insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Aç insan ise sadece ...