Kategori: Orta Doğu

Ferhat Pirinççi İle Saddam Hüseyin ve Irak Üzerine

Irak’ın yarınlarına ışık tutabilmemiz için, öncelikle dün yaşananlara bakmamız gerekiyor sanıyorum. Bugün gelinen noktada, Irak’ta yaşanan gelişmelerin ilk kıvılcımlarını Irak’ın yakın tarihinde görebilmek olası mı? Irak’ın yakın tarihinde görebilmek, tabii ki olası ama bunu modern Irak’ın kurulmasına götürmek gerekiyor, yani I. Dünya Savaşının sonrasına götürmek gerekiyor belki de. Bu anlamda sizin de vurguladığınız gibi, bugün yaşanan gelişmelerin bir benzeri 1918’den sonra Irak’ta yaşanmaya başlıyor. Bir anlamda senaryo aynı, aktörlerin yerleri değişti biraz. Örnek verecek olursak, İngiltere o dönemde bugünkü ABD’nin rolünü oynamakta, 1914’te Basra’nın işgaliyle başlayan süreç, 1917’de Bağdat’ın ele geçirilmesi, 1918’de usulsüz bir biçimde Musul bölgesinin işgal edilmesiyle devam eden süreçte yapay bir devlet kuruluyor. Bu süreçte İngiltere’ye en büyük destek Suni Araplar tarafından veriliyor ve Suni Araplara dayalı bir iktidar yapısıyla Irak devleti kuruluyor. Bugün gelinen noktada aktörler yer değiştirmiş durumda. İngiltere’nin yerini ABD almış, o dönem Fransa’sının yerini bugün İngiltere almış, o dönem Sunilerle işbirliği yaparken bu dönem Kürt grupların işbirliğinden bahsetmemiz olası. Evet; kesinlikle yakın tarihle neredeyse aynı olaylar cereyan ediyor, sadece aktörler farklı. Irak’ta ve hatta Ortadoğu’da sürekli bir istikrarsızlık söz konusu. Bölge dışı güçlerin, bölgenin petrol rezervlerine olan ilgisi de malumunuz. Bu noktada söz konusu istikrarsızlıkla, bölge dışı güçlerin bölgenin petrol rezervlerine olan ilgisi arasında bir bağ kurulabilir mi? Bu bağlantıyı da çok ciddi bir şekilde kurmamız mümkün. Çünkü biliyorsunuz ki, Orta Doğu’nun petrolün ilk isimlendirilmeye başlaması 1900’lü yılların başında söz konusu oluyor....

Read More

Prof. Dr. Tayyar Arı ile Orta Doğu ve Türkiye

Dünden bugüne uzanan süreçte Türkiye ve ABD arasında sıkı bağlar kurulduğunu gözlemliyoruz. Bu bağların oluşmasındaki temel sebepler nelerdir? Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde Soğuk Savaş sırasında bir takım iniş çıkışlar olsa da genel anlamda bir ittifak ilişkisi söz konusu. Bunu o günün dinamikleriye açıklamak mümkün: soğuk savaşın getirdiği karşılıklı güvenlik kaygıları ilişkilerin de belirli bir ittifak içerisinde yürütülmesini zorunlu kılıyordu. Sovyetler Birliği vardı ve bu Türkiye için önemli bir tehdit unsuruydu, bu Türkiye’nin Batı bloğunda yer almasını daha özel olarak ABD ile ittifak ilişkisi içerisinde olmasını gerektiriyordu. Bunun içsel dinamikleri de vardı tabii ki, Türkiye daha zayıf bir ekonomiye...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler