Kategori: Terör ve Güvenlik

Charlie Hebdo Saldırısına Farklı Bakış

7 Ocak Çarşamba günü mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’teki ofisine yapılan saldırının ardından iki farklı saldırı daha meydana geldi. Önce derginin merkezine silahlı baskın düzenlendi, ertesi gün bir polis memuru vuruldu, en son iki farklı olayda rehine krizi yaşandı. Aşırı sağcı gruplar ise tepki olarak camilere saldırılar düzenledi. Fransa’nın son yıllarda gördüğü en kanlı üç gün yaşandı. Saldırılar ne amaçla yapıldı? İslam ile ilgisi var mı? Perdelerin arkasında neler var? İfade özgürlüğü haklarında çifte standartlık var mı? Fransa’nın 3 kanlı günü Avrupa’da Müslüman nufüsünün en yoğun yaşandığı ülke Fransa’da, 2012 yılında Müslümanların en kutsal figürlerinden biri H.Z Muhammed’i hedef...

Read More

Feminist Teori ve Terörizm

Savaşın uluslararası ilişkilerde bir tanımı olmasına rağmen terörün öfke davranışı olması dışında uzlaşılmış bir tanımı yoktur ve özellikleri belli değildir. Feminist teori terörü ağırlıklı olarak erkekler tarafından erkeksi amaçlarla erkekleri hedef alan ataerkil bir aktivite olarak görmektedir. Kadınlar bu noktada genelde kurban, sevgili, evlat, eş olarak yer almaktadırlar. Kadın teröristlerin de teröristlerin sevgilisi olmaktan başka fonksiyonunun olmadığı savunulmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve tecavüzü de terör olarak görmeleri bağlamında bu şiddetin erkek çocuklara bir rol modeli olarak «sert ve hiddetli adamı» sağladığı bunun da hiddetli adamları maskülenliklerini şiddetle açıklama konusunda cesaretlendirdiğini savunmaktadırlar. Kadınlara ise terör kurbanı veya hedefi olarak rollerini...

Read More

Terör ve Terörizm Türleri

Terör Nedir? Terör: Bir yasadışı ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin, şiddet eylemleri temelinde mevcut siyasal iktidarı ve rejimi hedef alan faaliyetleridir. TDK sözlüğünde ise Terör yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş olarak tanımlanmıştır. 1937 Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası  Sözleşme’nin 1. maddesinde ise : Bireylerin ya da bir bireyler grubunun ya da umumi halkın zihninde bir terör hali yaratmak için tasarlanmış ya da planlanmış bir devlete karşı yöneltilmiş kriminal eylemlerdir.[1] şeklinde tanımlanmıştır. Terör en temelde bir siyaset biçimidir hem de en radikal türden bir siyaset yapma biçimidir.[2]Alçak gerilimli savaş ta denilmektedir nedeni ise hedef...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler