Kategori: İktisat

Yeniden Sanayileşme Neo-liberalizmin Sonu Mu?

Avrupa’da finansal sektör ve hizmet sektörü işsizliğe çare olamadı bugüne kadar. Kriz de aşılamadı bir türlü… Genç nüfusta iş bulamayanların oranı yükseldikçe peş peşe isyan dalgaları patlıyor. Avrupa korku içinde: Böyle devam edemez diye düşünüyor insanlar. Peki, çare yok mu? Var! Çare sanayi sektörüne dönüş… Yani Avrupa’da sanayinin canlandırılması… Ekonomik büyüme ve istihdam başka nasıl sağlanabilir ki? *** AB Komisyonu bu dönüşe ilişkin bir rapor hazırlamış bulunuyor. (*) Raporun adı: Avrupa Sanayinin Yeniden Doğuşu… Yeniden doğuş deniyor ama yeni bir şey yok. Olacak olan şu: Reel ekonomi yeniden bankaların önüne geçecek. Şöyle de diyebiliriz: Finansallaşmanın yerini yeniden sanayileşme alacak....

Read More

Kamulaştırmaya Dönüş, Özelleştirmeye Hayır!

Fransa, madencilik sektörünü yeniden kamulaştırma kararı aldı. Kıbrıs Rum kesimi meclisi de elektrik, iletişim ve liman işletmelerinin özelleştirilmesine yönelik yasa tasarısını reddetti. Neler oluyor?.. Öyle anlaşılıyor ki, ekonomide neoliberalizmin “sınırsız” egemenliğine “dur” deniyor. *** Fransa’da Sanayi Bakanı Arnaud Montebourg, doğal kaynaklara erişimdeki küresel mücadelede ülkesinin geri kalmaması gerektiğini söyledi ve “Fransa Madenler Şirketi (CMF) adı altında bir devlet şirketi kurarak ülkenin ulusal madenciliğini yeniden canlandırma projesi başlattıklarını” bildirdi. *** Öte yandan… Güney Kıbrıs milletvekillerinin reddettikleri yasa tasarısıyla 7 işletmenin özelleştirilmesine onay verilmemiş oldu. Söz konusu işletmelerin satışından elde edilecek gelirle hükümet memur maaşlarıyla yaşlılık sigortasını ödeyecekti. Bu durumda Kıbrıslı Rumlar AB ve IMF’den kredi alarak kaynak yaratmaya çalışacaklar. *** Yeniden Fransa’ya dönelim… Madencilik sektörü yıllardır yabancılarla birlikte özel sektörün elindeydi. Ulusal çıkarlar açısından işler yolunda gitmiş olsaydı hükümet kamulaştırmaya gerek duymazdı. Sanayi Bakanı’nın açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla doğal kaynaklar üzerinde devletin kontrol gücü tamamen kaybolmuştu Ama şimdi üretim, fiyatlar, nadir bulunan metallerin ithalatı vs. devlet güvencesinde olacak.   Putin’in “Kırım” mesajı yürek hoplattı Rus ordusu Kırım’a girdi mi, yoksa giriyormuş gibi mi yaptı? Ama zaten Rus askerleri Kırım’da… Rusya’nın Karadeniz filosu stratejik Sivastopol Limanı’nda demirli değil mi? Sivastopol Rusların deniz üssü… Bir askeri birlik, bir miktar zırhlı araç olacak elbette. Üstelik Kiev’le bir kira sözleşmesi de bulunuyor. Sözleşme kapsamına göre de Rus askeri personeli Sivastopol’da gezip dolaşabiliyor. *** İngiltere Başbakanı David Cameron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aramış. Ukrayna’nın toprak...

Read More

Euro Krizinin Kurum ve Politika Çerçevesinde İncelenmesi

Euro Krizinin Kurumlar ve Politikalar Çerçevesinde İncelenmesi Giriş 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde başlayıp, domino etkisi ile diğer ülkeleri de etkileyen finansal kriz, Avrupa Birliği ( AB) üye ülkelerinde de etkisini derin bir şekilde göstermiştir. 2008 yılından itibaren borç krizine dönüşen küresel kriz, Avrupa birliğinde Euro Krizi olarak anılmaktadır. Euro bölgesindeki ülkelerin birbirlerine karşılıklı bağımlı olması bazı birlik ekonomi politikalarının üye devletlerden alınıp, ulus-üstü düzeyde yönetilmesi, ülkelerin ekonomi yönetimlerini güçleştirmiş ve bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin aşırı borç krizi, bütçe açığı gibi makroekonomik sorunların yanında, Avrupa Birliği’nin yapısal problemleri nedeniyle de kriz derinleşmiş ve krize karşı yapısal önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu makalede genel olarak, Euro krizinin nedenleri, bu nedenler çerçevesinde kriz sürecinde Avrupa Birliği tarafından alınan yapısal önlemler incelenmiştir. Son olarak Avrupa Birliği’nin geleceğine yönelik bazı senaryolar üzerinde durulmuştur. Küresel Krizin Avrupa Birliğine Etkileri- Euro Krizi Geçtiğimiz son birkaç yılı Avrupa Birliği(AB) için ekonomik krizle mücadele yılı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Başta Yunanistan, İspanya ve İtalya olmak üzere bazı üye devletlerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik kriz boyunca Avrupa Birliği, ekonomik sorunlara ve bu kapsamda oluşturulacak mali, finansal ve kurumsal politikalara daha fazla odaklanma ihtiyacı hissetti.1 2008 yılı Eylül ayında, ABD’nin dördüncü büyük yatırım bankası olan Lehman Brothers’ın iflas etmesiyle patlak veren kriz, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel çapta bir mali ve reel sektör krizine dönüşmüştür. Krizin olumsuz etkileri...

Read More

Siz Bu Yazıyı Okurken En Az 7 Çocuk Ölecek

Dünyamız gelişiyor, iletişim teknolojileriyle birlikte hemen her yer ulaşılabilir oluyor. Dünyanın öbür ucunda neler olup bittiğini rahatlıkla görebiliyor, duyabiliyoruz… Ancak en azından medyada yeteri kadar görmediğimiz, duymadığımız şeyler de oluyor. Mesela biz görmesek de dünyada her saat 228 çocuk açlık, ishal ya da sıtma gibi önlenebilir nedenlerle hayatını kaybediyor. Çocuklar tüm dünyanın gözleri önünde birer birer, onar onar ölüyor… Madalyonun Görünmeyen Yüzü Dünyamız bir yandan hızla gelişirken, diğer taraftan bin yıllardır uğraştığı açlık sorununu bile hala çözebilmiş değil. Öyle ki Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların yaptığı araştırmalara göre, Dünyada bir yılda yaklaşık 2 milyon çocuk açlık ve bununla ilişkili...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler