Kategori: Politik Akademi

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Demokrasisi

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği’nde Demokrasi Tartışmaları Süleyman GÖK[1]     Giriş Avrupa Birliği, dinamik bir süreci ifade etmektedir. Fikirsel temelleri tarihin eski dönemlerine kadar götürülse de modern anlamda birlik düşüncesi, – savaşı önlemek ve barışı tesis etmek amacıyla-1951 yılında Paris Antlaşması ile birlikte Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun kurulması ile hayata geçmiştir. Daha sonraki süreçlerde derinleşme- genişleme ilişkisi bağlamında kurumsal reformlar yapılarak Avrupa Birliği bugünkü halini almıştır. Avrupa Birliği tarihinde dönemsel aralıklarla krizlerin yaşandığı ve bu krizlerden birliğin güçlenerek çıktığı görülmektedir. Birlik, günden güne üyelerini arttırırken, aynı zamanda kurumsal yenilenme çalışmalarına hız vermekte ve genişlemeye paralel olarak derinleşmeye yani...

Read More

Yazı Dizisi: Türkiye-İran İlişkileri [3.Bölüm]

  Geçmişten bugüne Türkiye-İran ilişkileri  farklı unsurlar çerçevesinde şekillenmiştir.  Daha önceleri  Şiilik-Sünnilik kapsamında söz konusu olan ilişkiler, 20.yüzyılın başından itibaren iki ülkenin enerji programlarıyla karşılıklı çıkar ilişkisine dönüşmüş ve iki ülkenin bu bağlamda birbirine yakınlaşmasını sağlamıştır. İran-Irak savaşı sonrasında ticari boyut kazanan ilişkiler, karşılıklı işbirliğini gerekli kılmıştır. Her geçen gün enerjiye olan ihtiyacın arttığı uluslararası ortamda, enerji ihtiyacını başka ülkelerden karşılayan ülkeler için tedarikçilerini çeşitlendirmeleri önemli hale gelmiştir. İran, Rusya’dan sonra en büyük  doğalgaz rezervlerine sahip ülke konumundadır. Şüphesiz Türkiye’nin de Rusya’nın yanısıra İran’la enerji politikaları yönünde ilişkiler yürütmesi bu açıdan önemlidir. Türkiye  izlediği enerji politikalarıyla, kendi enerji ihtiyacını...

Read More

Yazı Dizisi: "İran ve Ekonomik Yaptırımlar" [2. Bölüm]

  İran’ın nükleer enerji programı, uluslararası alanda her zaman tartışma konusu olmuştur.  Çünkü İran’ın bu program içerisinde nükleer silah üretimine yer verip vermeyeceği belirsizdir. Bu belirsizlik dünya aktörlerinin kaygılanmasına sebep olmuş,  oluşan bu güvensizlik aktörleri İran’a karşı bu yönde politikalar uygulamaya itmiştir. BM, AB ve ABD tarafından, İran’ın nükleer enerji politikalarında caydırıcı niteliğe sahip bir takım ekonomik yaptırımlar uygulanmıştır. Peki nedir bu uygulanan yaptırımlar? BM Güvenlik Konseyi tarafından 2006 yılında çıkarılan 1737 sayılı kararla, İran’ın nükleer faaliyetlerine katkıda bulunacak her türlü malzeme, teknoloji ve finansman sağlanması yasaklanmış, nükleer faaliyetlerle ilişiği bulunan 11 şirket ve 12 kişinin malvarlığı da dondurulmuştur....

Read More

Türk Dış Politikasının Yeni Yol Haritası Nasıl Olmalı?

  Son zamanlarda Türkiye’nin dış politikası hem ülke içinde hem de uluslararası alanda çok eleştirilen ve yalnızlaştığına dair tezler ortaya atılan bir alan. Bu eleştirilerin bir kısmı siyasi olmakla birlikte, bir kısmı da dış politikanın işleyişine dair, teorik mahiyette olan eleştirilerdir. Aslında Türk dış politikası Ak Parti iktidarıyla birlikte istikrarlı bir hâl almıştı. Cumhuriyetin ilk 90 yılında dış politikanın temel ilkeleri ‘Statükoculuk ve Batıcılık’ idi. Bu iki prensip Türk halkının da zihnine yerleştirilmiş olan “üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrili” sloganına paralel ilkelerdi. Ancak bu eski zihin yapısıyla, Türkiye’nin kendi coğrafyasıyla bütünleşmesi mümkün değildi. Bu yüzden Ak Parti’nin...

Read More

Yazı Dizisi: Nükleer İran [1. Bölüm]

 Bölüm 1: Nükleer Enerji Enerji bütün dünya ülkelerinde gerek ekonomik gerekse siyasi alanlarda belirleyici konumdadır. Yaklaşık olarak 70 yıldır söz konusu olan nükleer enerji kullanımı da, ülkelere bir yandan ekonomik üstünlük sağlarken, diğer taraftan da siyasi anlamda “güç ve prestij” kazandırmaktadır.  Nükleer enerjiye sahip olan ülkelerin bu enerjiyi hangi amaçlarla ve nasıl kullanacağı tartışma konusudur. Çünkü nükleer enerjinin 2 yönlü kullanımı mevcuttur; elektrik üretiminde, tıbbi alanda ülkelere avantaj sağlarken, ortaya çıkan atıklar nedeniyle çevresel anlamda ciddi sorunlara yol açmaktadır. Buna ek olarak, nükleer silah kullanımı da askeri anlamda ülkelerde güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Nükleer enerji terimi resmi olarak 2....

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler