Kategori: Siyaset Bilimi

Ali Yaşar Sarıbay: Partiden çok ticari işletme gibiler

Politolog Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu Al Jazeera‘den Okan Yüksel‘e değerlendirdi. Sarıbay ‘ticari işletme’ benzetmesi yaptığı muhalefetin bu mantıktan kurtulması gerektiğini düşünüyor. Al Jazeera’de yayınlanan röportajın bir bölümünü paylaşıyoruz: Türkiye tarihinin en önemli yerel seçimlerinden bir tanesini geride bıraktık. Adeta genel seçim atmosferinde yapılan bu seçimler ve sonuçları Türkiye’nin politik yapısını nasıl etkiledi? “Geleceğimizi etkilediği çok açık. Bazı koalisyonların bozulması veya siyaseti dizayn etme açısından hangi aktörlerin daha ön planda olacağını içeren göstergeler içeriyor. Belirttiğiniz gibi genel seçim havasında geçti ama siyaset bilimcilerin çoğunun ve benim de kanım; bu bir plebisit idi. 17 Aralık...

Read More

Michel Foucault ve Post-Modernizm

1984 yılında, genç denebilecek bir yaşta, 58 yaşında öldüğünde, Foucault 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Özellikle sık sık ziyaret ettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu tarihçinin baş tacı ettiği Foucault, savunduğu tezleri ve yaptığı kapsamlı çalışmalarıyla, günümüzde de halen pek çok tartışmayı ateşlemiştir. Liberal düşünce ile gelenekçi ve tutucu Marksist yaklaşımları reddeden Foucault, pek çoklarınca çağdaş entelektüelin bir modeli haline gelmiştir. 1950’lerin sonunda De Gaulle’cü diplomatlarla dostluk kuran genç kültür ateşesi, 1960’ların ortasında yapısalcılığın öncülerinden biri olarak Fransız düşüncesinin yeni yıldızı, Mayıs 1968’de öğrenci ayaklanmaları Fransa’yı ve De Gaulle’cülüğü sarsarken sıkı bir solcu ve Maocu olan...

Read More

Nietzsche ve Post-Modernizm

1833 doğumlu bir Alman felsefecisi olan Nietzsche’yi nihlizmden ayrı düşünmek mümkün değildir. Nietzsche’nın nihlizminde, Hristiyanlık başta olmak üzere Batı’nun tüm değerlerini reddediş vardır. Nietzsche, bu düşüncelerini «Tanrı Öldü» diyerek özetlemiştir. Burada öldürülen, soylu bir ahlak ve felsefeye dayanmadığına inandığı Hristiyanlık düşüncesindeki “Tanrı” inancıdır. Çünkü Nietzsche bunu boş bir inanç olarak nitelerken her türlü ilerlemenin önünde bir engel olarak görmektedir. Esas olarak Nietzsche’nin düşüncesi her türlü inanç ve değere karşı olan her türlü metafizik ve ahlaki gücü yok sayarak hiçbir iradeye boyun eğmemektir.[1] Nietzsche, bu görüşünü Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eserinde insanlara şöyle vaaz etmektedir: “Artık başınızı kutsal şeylerin sırrına...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler