Kategori: Siyasi Tarih

I. Dünya Savaşı’nda Revizyonist Cephe

1.1. I. Dünya Savaşı Öncesi Genel Durum: 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa ülkelerinin hammadde ve pazar arayışları başlamıştır. Bu arayış Avrupa ülkelerinin dünyanın uzak coğrafyalarına açılmalarına neden olmuş, adeta dünya bu ülkeler arasında parsellenmeye, sömürülmeye başlanmıştı. Ancak İngiltere, Fransa, Rusya, Hollanda gibi devletler sömürgecilik konusunda hızlı davranırken, Almanya ve İtalya bu yarışa daha sonra gireceklerdir. 1870’li yıllarda siyasi birliğini tamamlayan Almanya ve İtalya’nın da hammadde ve pazar arayışlarıyla sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi Avrupa’da kutuplaşmanın temelini oluşturmuştur. Çünkü Almanya başta olmak üzere bu iki ülkenin yeni sömürgeler bulma olanakları yoktu. Çünkü mevcut bölgeler sözünü ettiğimiz diğer Avrupalı...

Read More

Hitler'in Sağ Kolu Rudolf Hess'in Mezarı Açıldı

Adolf Hitler’in sağ kolu ve Nazi partisinin önemli isimleri arasında sayılan Rudolf Hess’in Almanya’nın Bavyera eyaletindeki mezarı açıldı. Hess’in kemiklerinin yakılarak açık denizle döküleceği açılanırken, mezarın neonazilerin uğrak yeri olduğu için ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Ölümünden 24 yıl sonra, yasal mirasçılarının izniyle kemiklerinin incelenmesi için açılan mezarın, daha sonra kullanılmayacağı ve Hess’in kemiklerinin, yakılarak açık denize döküleceği açıklandı. Mezarın, neonazilerin son yıllarda Hess’in kabrini gösteri yerine dönüştürmesi ve anayasa mahkemesinin kararına karşı gelerek anma yürüyüşleri düzenlemesi nedeniyle önlem olarak açıldığı iddia edildi. Rudolf Hess, Nazi partisi üyelerinin yargılandığı Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 1987 yılında tutuklu bulunduğu cezaevi’nde intihar etmişti. Hess, intiharı öncesinde annesi ile babasının da mezarlarının bulunduğu wunsiedel’da gömülmek istediğini vasiyet etmişti. Hess, bu mezarlıkta ancak 24 yıl...

Read More

Bir Toplum Sözleşmesi Örneği…

Bu teoriler çok basit bir temele dayanır. Devletin vatandaşlara karşı sorumlulukları vardır. Vatandaşlar da devlete karşı yükümlülükleri ve ödevleri vardır. Her iki tarafı orta noktada yani toplumda buluşturan temel güdü aynıdır. Bu güdü çıkar güdüsüdür. Her iki tarafta orta noktada bulunmaktan dolayı çıkarlıdırlar.Ancak yine de çoğu zaman kâğıt üstünde kalan bir teoridir. Portekiz’deki metro istasyonu bana bu teorinin pratiğe yani günlük yaşamda uygulanmasının o kadar da imkansız olmadığını gösterdi…  Pek çok politik teori “toplum sözleşmesi” teorisi üzerine kuruludur. Bu teoriler arasında en çok bilineni ve beklide en etkili olanı Rousseau’nun teorisidir. Ancak tek toplum sözleşmesi teorisi onun ki değildir. Bu konuda diğer önemli toplum szöleşmesi kuramcıları John Locke ve Thomas Hobbes’tur. Bu teoriler çok basit bir temele dayanır. Devletin vatandaşlara karşı sorumlulukları vardır. Vatandaşlar da devlete karşı yükümlülükleri ve ödevleri vardır. Her iki tarafı orta noktada yani toplumda buluşturan temel güdü aynıdır. Bu güdü çıkar güdüsüdür. Her iki tarafta orta noktada bulunmaktan dolayı çıkarlıdırlar. Aslında bu teorilerin bazıları örneğin Hobbes’un ki gibi devleti daha çıkarlı konumda tutar. Bazıları ise Rousseau’nun ki gibi toplumu ya da bireyin çıkarını ön planda tutar.  Bu teorilerin bundan sonraki varsayımları ise her iki tarafında durumlarını koruyacak şekilde sözleşme yaptıklarıdır. Bu tabiî ki de yazılı bir anlaşma değildir. Yıllardan beri süre gelen ve insanların akıllarında şekillenmiş olan bir sözleşmedir. Özellikle liberal düşünce akımları ve yönetimlerin demokratikleşmesiyle bu sözleşmeler yazılı olarak da varlık kazanmışlardır. Bu sözleşmelerden...

Read More

Birinci Dünya Savaşı’nda Psikolojik Savaş ve Propaganda Çalışmaları

I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda yaşanan ve “dünya savaşı” olarak adlandırılan iki savaştan birincisidir. Dört yıl süren savaş, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlamış ve 1918 yılında sona ermiştir. Avrupa kıtasında patlak veren savaş, kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve dünya devletleri İttifak Devletleri ve İtilaf Devletleri olarak karşı karşıya gelmişlerdir.  Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’dan oluşan İttifak Devletleri; İngiltere, Fransa ve Rusya önderliğindeki İtilaf Devletleri ile savaşmışlar ve savaş sonrasında mağlup oluşlardır. İttifak devletlerinin mağlup olmalarında, savaşa sonradan İtilaf Devletleri arasında katılan İtalya, Japonya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin de etkisi olmuştur. “I....

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler