Kategori: Siyasi Tarih

Bağlantısız Ülkeler Hareketi ve 3. Dünya

Üçüncü Dünya Ülkelerinin ilk oluşumları da sayılabilen Bağlantısız Ülkeler Hareketi, Soğuk Savaşın ilk yıllarında Asya Konferansları ve Asya-Afrika Konferansı ile olgunlaştırılmış, 1961 yılında Doruk Toplantısında hareketin temel ilkeleri saptanmıştır. Önceki yazılarımda değinmiş olduğum Üçüncü Dünya Ülkelerinin büyük bir bölümü, yaklaşık %80’i bağlantısız ülkeler arasında yer almış ve bu şartlarda iki kutuplu dünya düzeninde üçüncü bir yol açılmaya çalışılmıştır. Şüphesiz ki Bağlantısı Ülkeler Hareketi iki kutuplu dünya düzeninin bir sonucudur. İki kutuplu dünya düzeninin 1990’ların başlarında son bulması ile Bağlantısız Ülkeler Hareketi de çözünmeye ve etkinliğini zamanla kaybetmeye başlamıştır. Not: Bu maddenin hazırlanmasında Prof. Dr. İbrahim Canbolat’ın “Gelişmekte Olan Ülkeler ve Dış Politika” adlı kitabından...

Read More

Weimar Cumhuriyeti ve Gustav Stresemann Yönetiminde Almanya’nın Dış Politikası

I. Dünya Savaşı‘ndaki ağır yenilgi sonrası monarşinin ayakta kalamaması ve neticede Kayzer II. Wilhelm‘in Hollanda’ya kaçması üzerine kurulan Weimar Cumhuriyeti, Almanya ve Almanya’nın Dış Politikası için yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.  Weimar Cumhuriyeti Weimar Cumhuriyeti, Almanya‘nın ekonomik, siyasal ve kültürel çalkantılar içerisinde bulunduğu bir dönemde kurulmuş olmasına karşılık bu süreçte Almanya‘nın dış politikasında önemli başarılar elde edilmiştir. Şüphesiz bu başarıların altındaki imzanın sahibi, dış politikayı bizzat yöneten Gustav Stresemann idi. Gustav Stresemann Yönetiminde Almanya Alman siyasetçi ve devlet adamı Gustav Stresemann, I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya‘nın içine düştüğü vahim durum karşısında Almanya‘nın dış politikasını yeniden inşa ederek, Almanya‘yı tekrar güçlü  bir konuma getirmek için çabalamıştır. Stresemann, özellikle Fransa ve Rusya ile sıcak ilişkiler geliştirerek savaş sonrası oluşturulan statükoyu Almanya lehine değiştirmeyi başarabilmiştir. Özellikle, Fransa ile imzalanan Lokarno Antlaşması, Gustav Stresemann‘ın önemli bir başarısı olarak değerlendirilmektedir.   Weimar Cumhuriyeti döneminde, Gustav Stresemann koordinatörlüğünde yürütülen Alman Dış Politikası, Almanya adına önemli başarılar kazanmıştır. Öyle ki, Adolf Hitler‘i ve II. Dünya Savaşını görecek olan Alman halkı, bu dönemi “yirmilerin altın yılları” olarak anacaktır. Not: Bu maddenin hazırlanmasında Prof. Dr. İbrahim Canbolat’ın “Almanya’nın Dış Politikası” adlı kitabından...

Read More

Modernleşmenin Bir Sonucu Olarak Giyotin

Giyotin, bildiğiniz üzere, idam mahkumlarının kafasını üst taraftan kesmek prensibiyle yapılmış bir çeşit idam aracıdır. Tarihi 1700’lü yıllara kadar uzanmakta olan bu araç ilk olarak 1792 yılında Nicholas Pelletier adlı bir hırsızı idam etmek için kullanılmış. Giyotini geliştiren ve kullanılmasının önünü açan isim ise, alete kendi adını da veren doktor Joseph-Ignance Guillotin. Bir doktor neden oturur da giyotin üzerine çalışmalar yapar ki? Cevabı bugün size garip gelebilir ama Joseph-Ignance Guillotin’in tek bir amacı vardı; daha insancıl ve onurlu bir ölüm! Giyotinden önce, suçlular genellikle kılıçla, baltayla canlı canlı parçalanıyorlar ya da çok daha acı veren yakılma ve eziyet cezalarına...

Read More

Mussolini ve Ordu Süvari Ekibi

1938 yılının Mayıs ayındayız. Yer İtalya’nın Nice kenti. İktidarda olan faşist lider Mussolini ayakta, milli marşı ve göndere çekilen bayrağı selamlamakta.. Tahmin edeceğiniz üzere marş İtalyan milli marşı ve bayrak da İtalyan Bayrağı… Değil! Marş, İstiklal Marşı ve bayrak ay yıldızlı Türk bayrağı! Ve tekrar edeyim marşı ve bayrağı ayakta selamlayan kişi prestij politikalarıyla tarihe geçen faşist lider Benito Mussolini.. Peki neden? Sebep Türk Süvari Ekibi! Roma/Milletler Kupası düzenlenmekte o zaman, ödül Altın Mussolini Kupası. Türk süvarileri 7 ülkenin süvari ekibini geride bırakıyorlar ve kupayı ellerine alıyorlar. Türk basını da tabii ki ilgileniyor bu durumla, zaten Mussolini de Hitler de fazla...

Read More

Twitter’da Takip Edin!

Arşivler