Fuat Karacalı

Türkiye’nin Güvenlik Politikaları Ekseninde PKK

Haziran 20, 2012   ·   0 Comments

Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde Ortadoğu’ya karşı izlediği politikanın odak noktasında terör ve Kürt meselesi yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye bu dönemde, bazen komşularına karşı ...

11 Eylül ve Irak Savaşı Sonrası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası

Körfez Krizi ile beraber Türkiye’nin Orta Doğu politikasının 1980-88 döneminde başlayan hareketliliğin yeni bir aşama kaydederek Türk Dış Politikasında kendisini Türkiye-Irak-ABD denklemine taşıdığı gözlenmiştir. Türkiye’nin, ...

Türkiye-AB İlişkilerinde OrtaDoğu

Türkiye’nin Ortadoğu ve AB arasındaki konumunu incelerken birden fazla husus üzerinde durmak gerekecektir. Avrupa tarafından bakarsak; küresel bir güç olmak isteyen AB Türkiye’yi bünyesine alarak ...

Türkiye’nin Değişen Lübnan Politikası ve Sorunlar

2000’li yıllarda Türkiye Suriye arasındaki ilişkilerin yumuşama sürecine girmesi Türkiye’nin Lübnan’la olan ilişkilerine de olumlu yansıdı. 90’lı yıllarda Lübnan’dan Türkiye’ye yönelik orta düzeydeki diplomatik ziyaretler ...