Gün Taş

Unutulan Türkler: Gagauzlar

Mayıs 16, 2013   ·   3 Comments

1. Gagauzların Kökeni Gagauzların kökenine dair birçok teori bulunmaktadır. Bulgar tarihçileri I. Ivanov, G. Zanetov ve A. Zaşuk’a göre Gagauzlar dinlerini koruyan fakat Osmanlı baskısıyla ...

Ortadoğu’nun Temelini Oluşturan Argüman

Ortadoğu’nun Temelini Oluşturan Argüman “Yaşam Üçgeni: Din – Siyaset – İdeoloji” Ortadoğu; coğrafyasıyla, sınırlarıyla, fikirleriyle ve akımlarıyla, kaynakları ve kültürüyle, dini yapısıyla, siyasetiyle, ideolojileriyle dünya ...

Kuzey Irak'taki Etnik Gruplar ve Kürtler

            Musul Eyaleti Osmanlı Devleti zamanında Kuzey Irak diye bilinmekteydi. Bölgenin etnik ve sosyal yapısından dolayı devamlı iktidar kavgaları, iç çekişmeler ve aşiretler arası mücadeleler ...