İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ankara Strateji Enstitüsü (Ankara Strateji)

Ankara Strateji Enstitütüsü, kısaca Ankara Strateji, 2011 yılında kurulmuş olup; siyasi partilerden ve çıkar gruplarından bağımsız olarak hukuk, ekonomi, politika ve toplumsal bilimler alanlarında çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşudur.

Hukuk, ekonomi ve politika alanlarında sürekli ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulan günümüz dünyasında, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve ulusal ve uluslararası karar vericilerin, siyasilerin, bürokratların, kamu ve özel kuruluşların hizmetine sunmak Ankara Strateji’nin öncelikli amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla düzenli makale ve dergi yayını yapmakla beraber Türkiye de ve yurtdışında, konferans, toplantılar , çalıştaylar ve paneller düzenlemektedir. Ayrıca, alanında kalifiye personelin ve uzmanların yetişmesi için eğitim, staj programları ve kurslar organize etmektedir.

Yapı olarak üç ana araştırma bölümüne ayrılmıştır: “Hukuk Araştırmaları “, “Ekonomi Araştırmaları”, ve “Politika Araştırmaları.” Bu alanlarda akademisyenler ve uzmanlar tarafından projeler üretilmekte, raporlar, bildiriler yayınlanmaktadır. Diğer tarafran bu alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

Hukuk Araştırmaları Bölümü fikir ve çözüm üretmek amacıyla anayasa hukuku, ceza hukuku, enerji hukuku, uluslararası hukuk ve AB hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ekonomi Araştırmaları Bölümü dünyada ve Türkiye de gerçekleşen dönüşümü anlamaya ve sürdürülebilir kılmaya yönelik analizler yapmakta ve gerçekçi, etkin politika üretmeyi hedeflemektedir.

Türkiye ve dünya coğrafyasındaki siyasi gelişmeleri takip ederek, iç ve dış politika alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik çalışamalarda bulunarak karar vericileri ve kamuoyunu bilgilendirmeyi ve yeni stratejiler ortaya koymayı hedeflemektedir. Özellikle Türkiye’nin AB uyum süreci, Ortadoğu’daki demokratikleşme süreçleri ve bu bölgedeki Türkiye’nin dış politikasına katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için kurumun resmi web sitesine ankarastrateji.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.