İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, kısaca BİLGESAM, Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur.

Dünya’daki ve yurt içindeki gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Türkiye’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine ve güvenlik stratejilerine, yurt içindeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, karar alıcılara milli menfaatler doğrultusunda gerçekçi, dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Atilla Sandıklı, BİLGESAM hakkında şunları söylemiştir: “BİLGESAM’ı diğer araştırma merkezlerinden en fazla ayıran nokta çağcıllık, bilimsellik ve akılcılıktır. BİLGESAM, gücünü herhangi bir ideolojiye sahip olmamasından almaktadır, ama ideolojileri de dışlamamaktadır. Her bir ideolojinin veya farklı bir disiplinin olaya veya herhangi bir şeye farklı bakış açılarıyla, farklı paradigmalarla bakılmasını olanaklı kılacağını, bu nedenle ideolojilerin ve farklı bilim dallarının çok büyük hizmet gördüğünü, çok gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle BİLGESAM olayı daha doğru algılayabilmek için farklı ideolojilerden farklı bilim dallarından istifade ederek politikalar üretmeye çalışmıştır. Bu açıdan baktığımızda BİLGESAM, ideolojilerin ve bilim dallarının arasında, ülkenin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, sinerji oluşturmaya çalışmış, doğru ve uygulanabilir politikaların belirlenmesine katkı yapmıştır.”

Daha fazla bilgi için kurumun resmi web sitesine bilgesam.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.