İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Soğuk Savaş'ta ABD’nin Latin Amerika Politikası

Soğuk Savaş

Amerika Birleşik Devletleri’nin izolasyon politikası nedeniyle bölgede etkisi daha fazla olmuştur ve soğuk Savaş döneminde kıtaya A.B.D. dışında bir güç etki edememiştir. A.B.D.’nin politikası ise bu ülkelerin S:S.C.B. etkisine girmesini engellemek ve komünizmle mücadele yönünde şekillenmiştir. Bu da Latin Amerika ülkelerinin siyasetinden toplumsal yaşamına her noktada A.B.D. etkisinin belirginleşmesi sonucunu doğurmuştur. IMF ve Dünya Bankası bu politikanın uygulayıcıları olarak kullanılmıştır. A.B.D. akla gelebilecek her alanda bu ülkelere müdahale etmiş ve bu ülkeleri kontrol altında ayrıca kendi yörüngesinde tutmaya çalışmıştır. Bu ülkelere yakınlığı ise A.B.D. açısından büyük bir avantaj olmuştur. Bu amaçla söz konusu devletlerin iç işlerine müdahale edilmiş, seçimlere sabotaj karışmış gerçekleşen darbelerde A.B.D.’nin desteği söz konusu olmuştur. A.B.D.’ nin bu süreçteki müdahale araçları ise[1]

  1. Ordu:  A.B.D. yönetimi bu ülkelerin orduları ile iletişimde olmuş ve ordular müdahalenin ana aracı olarak kullanılmıştır. Nitekim Latin Amerika’daki darbelerde öne çıkan isimlerin A.B.D.’nin Amerikalılar asker okulu kuruluşunda eğitim almış olması buna örnektir.
  2. Medya: Günümüzde de etkin olarak kullanılan medya A.B.D. için devletleri etkilemede önemli bir araç olmuştur. Medya propaganda ve kamuoyu oluşturmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda A.B.D. açısından muhalefeti önleme işlevi de görmektedir.
  3. Ekonomik egemen güçler: ülkede politikaları değişirse zenginliklerini kaybedeceklerine vurgu yapılan bu kesim bu tür propagandalarla A.B.D.’ nin yanına çekilmeye çalışılmaktadır.

A.B.D. ülkeleri kendi yanında tutmak için sadece müdahale veya etkileme değil andlaşmalar ve örgütler de kullanılmıştır. Rio Paktı ve OAS(Amerikan Devletleri Örgütü) bunlara örnektir. Eylül 1947 tarihinde imzalanan Rio Paktı 19 Latin Amerika ülkesiyle imzalanan ve taraflardan biri saldırıya uğradığında ortak savunma öngören bir andlaşmadır. 1948 yılında kurulan OAS(Amerikan Devletleri Örgütü) ise yine A.B.D.’ nin bu devletleri yanında tutmak için gösterdiği çabaya bir örnektir.

Tüm bunların arasında NSC 68 (Ulusal Güvenlik Konseyi) soğuk savaş dönemi ve sonrası için ABD dış politikasını belirleyen önemli bir belgedir. Bu belge ile Sovyet hakimiyetine karşı A.B.D. güvenliğine önem verilirken güvenliği korumaya yönelik her politika meşru sayılmaktadır.[2] Bu belgede diplomasi ve müzakere geri plana atılmıştır. Bu araçlar halkları manüple etmek için kullanılmıştır. Bu belgede Sovyetlere karşı savunmada 4 öğe ön plana çıkmıştır.

  1. Mevcut politikaların sürdürülmesi
  2. İzolasyon
  3. Savaş
  4. Özgür dünyada ekonomik, politik askeri güç olarak dik bir yapılanmaya gidilmesi ülkelerin, A.B.D. yanına çekilmesi herhangi bir saldırıda bu şekilde kendini koruması

Sovyetler de bu dönemde kıtada etkinlik sağlamak için kullanılmış ,ABD karşıtı tüm hareketler Sovyet yanlısı olarak gösterilerek A.B.D. politikalarının meşruiyeti sağlanmaya çalışılmıştır. Yine soğuk savaş döneminde Reagan doktrini de devreye girmiş ve Sovyet karşıtı her oluşuma destek verilmiştir. Reagan Doktrininin özü de çevreleme politikasının terk edilip Sovyetler birliğinin ilerlemesinin aktif şekilde durdurulmasıdır.[3]Bu amaçla Afganistan’da ve tüm dünyada Sovyetler Birliği’ne karşı hareketler desteklenmiştir.

 

BüşraBüşra Öğütçü

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Yazarın tüm yazıları için tıklayın. Yazara E-Posta atmak için tıklayın.

 


[1] Canan Kışlalıoğlu, 2000’den Günümüze Latin Amerika- A.B.D.- Karşılıklı Ekonomik Politik Yaptırımları: Venezüella, Bolivya, Peru Örnekleri, T.C. Selçuk Üniversitesi, S.B.E ,Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008, syf :33

[2] Canan Kışlalıoğlu,a.g.m.,syf :31

[3]Fahrettin Altun, Kurgu ve siyaset arasında bir ömür: Ronald Reagan,Anlayış Dergisi, Temmuz 2004,sayı :14

http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?dergiid=14&makaleid=3612 (e.t.:23.12.2012)

 

 

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir