Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmazlığı Neden Büyük Güçleri Harekete Geçiriyor?
Connect with us

Kafkasya

Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmazlığı Neden Büyük Güçleri Harekete Geçiriyor?

Azerbaycan’ın 1990’larda kaybettiği toprakların çoğunun kontrolünü yeniden sağlarken, tartışmalı bölgenin nihai statüsü hakkında hiçbir şey söylemedi. Ermenistan’da bir askeri üssü bulunan Rusya, Dağlık Karabağ’a yaklaşık 2,000 barış gücü askeri gönderdi.

Yayınlandı

on

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan cumhuriyetleri Dağlık Karabağ toprakları üzerinde defalarca çatıştı. Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan güçleri, 2020 yılında yaşanan kısa süreli bir savaş sırasında, 1990’ların başından beri Ermeniler tarafından işgal edilmiş olan çevredeki yedi bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Azerbaycan ayrıca, büyük ölçüde Ermenilerin yaşadığı ancak uluslararası alanda Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ’ın bir kısmını da ele geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aracılık ettiği bir ateşkes çatışmaları durdurmuş olsa da, enerji zengini Azerbaycan ve denize kıyısı olmayan Ermenistan nihai bir barış anlaşmasına varamadı. Ölümcül sınır çatışmaları geçen yıl kısa bir süre için tekrar patlak verdi ve gerginlik artmaya devam ediyor.

Çatışmanın kökeni nedir?

Günümüz Ermenistan’ı ve Azerbaycan’ı yüzyıllar boyunca değişken sınırlara sahip olmuş, her ikisi de çok daha büyük Rus, Osmanlı ve Pers imparatorluklarının elinde bölünme ve vahşete maruz kalmış bir bölgede yer almaktadır. Bu imparatorluklar Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru çöküp bağımsız devletler kurmaya çalıştıklarında iki toplum birbiriyle savaşmaya başladı; Rusya Ermenistan’ı, Osmanlı Türkiye’si ise Azerbaycan’ı vekalet savaşına varan bir şekilde destekledi. Dağlık Karabağ en başından beri bir gerilim merkeziydi, çünkü dağlık bölge Ermeniler ve Azerilerden oluşan karma bir topluluğa ev sahipliği yapıyordu ve her iki ulus tarafından da ulusal tarihlerinin ve kimliklerinin merkezi olarak görülüyordu.

Sovyetler Birliği’nin dağılması nasıl bir rol oynadı?

Sovyetler Birliği’nin 1921 yılında her iki yeni devletin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, lider Josef Stalin bugünkü anlaşmazlığın tohumlarını attı. Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan için güvence altına aldı ancak daha sonra 1923’te nüfusunun %90’ından fazlası Ermeni olan özerk bir bölge olarak sınırlarını çizdi. Mevcut çatışmanın ilk şiddeti 1988 yılında, Sovyet imparatorluğunun da günlerinin sayılı olabileceğinin anlaşılmasıyla patlak verdi. İki Sovyet cumhuriyeti bağımsızlık için baskı yapmaya başladı ve özünde iç idari sınırlar olan bu sınırlara yeni bir anlam kazandırdı. Dağlık Karabağ’ın ulusal meclisi özerk statüsünü feshetmek ve Ermenistan’a katılmak için oy kullandı. Ermenistan’da etnik Azerilere ve Azerbaycan’da etnik Ermenilere karşı pogromlar meydana geldi. 1990’ların başındaki savaşta toplamda 30.000’den fazla insan öldürüldü. 2020’deki 44 günlük savaşta 6.000’den fazla kişi öldürüldü ve Eylül 2022’de düzinelerce kişi öldü.

Ermenistan’ın geçmişi buna nasıl sebep oldu?

Karabağ’daki Ermeni ve Azeri toplumları 1988’e kadar barış içinde bir arada yaşamış ve nispeten iyi entegre olmuş olsalar da, Ermenistan’ın tarihi özellikle milliyetçi duyguların alevlenmesine neden oldu. Osmanlı rejiminin 1,5 milyon kadar Ermeniyi Anadolu’dan sürerken öldürdüğü 1915 soykırımı derin izler bıraktı. Türkiye korkusu, Sovyetlerin çöküşünden sonra Ermenistan’ın askeri destek için Rusya’ya alışılmadık derecede bağımlı hissetmesine neden oldu ve birçok Ermeni, tehditleri göz ardı ederek Azerileri proto-Türkler olarak görmeye başladı. Aslında ikisi birbirinden farklıdır. Azeriler Türkçe konuşur ama çoğunlukla Şii Müslümanlardır, Türkler ise çoğunlukla Sünni.

Türkiye neden bu işin içinde ve hedefleri neler?

Türkiye, kısmen Karabağ çatışması ve kısmen de 1915 soykırımı konusundaki daha geniş gerilim nedeniyle Ermenistan ile uzun süredir kapalı bir sınıra sahipti ve diplomatik ilişkileri yoktu. (2020 savaşından bu yana iki taraf ilişkileri normalleştirmeye ve sınırlarını kısmen yeniden açmaya çalıştı). Buna karşılık Azerbaycan, Azerbaycan-Ermenistan sınırının 10 mil (16 kilometre) ve daha geniş çatışma bölgesinin 30 mil yakınından geçen boru hatları aracılığıyla Türkiye’ye doğal gaz ve ham petrol tedarik ediyor. Sonuç olarak Türkiye Karabağ ihtilafında uzun süredir Azerbaycan’ın yanında yer alıyor. Bu destek yakın zamana kadar söylemle sınırlıydı, ancak Türkiye’nin F-16 savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri desteği 2020 çatışmasında belirleyici oldu. İki ülke bir yıl sonra bir savunma anlaşması imzaladı ve ortak askeri tatbikatlar düzenledi. Bu değişiklikler, Erdoğan’ın Suriye ve Libya’da Rusya’ya, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’e karşı olmak üzere eski Osmanlı coğrafyasının büyük bölümünde Türkiye’nin çıkarlarını korumak için sert güç kullandığı bir dönemde gerçekleşti. Türkiye ateşkesi imzalamamış olsa da 2020 savaşı, Rusya’nın Kafkasya’daki arka bahçesine girmeyi başaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için stratejik bir zaferi temsil ediyordu.

Ateşkes neleri içeriyordu?

Azerbaycan’ın 1990’larda kaybettiği toprakların çoğunun kontrolünü yeniden sağlarken, tartışmalı bölgenin nihai statüsü hakkında hiçbir şey söylemedi. Ermenistan’da bir askeri üssü bulunan Rusya, Dağlık Karabağ’a yaklaşık 2,000 barış gücü askeri gönderdi.

– Anlaşma, Rus barış güçlerinin Laçin koridoru olarak bilinen ve insanların Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında seyahat edebildiği bir yolu denetlemesini öngörüyordu. Ancak Aralık 2022’de kendilerini çevreci aktivistler olarak tanıtan bir grup Azerbaycanlı tarafından yolun trafiğe kapatılması, ABD ve Avrupa Birliği’nin insani kriz uyarısında bulunmasına neden oldu. Azerbaycan, Rus barış güçlerinin protestolara yanıt olarak yolu kapattığını iddia ederken, Ermenistan Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki sivillere karşı abluka uygulamakla suçladı.

– Putin’in aracılık ettiği ateşkesin, iki devlet arasında tüm ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olarak, Azerbaycan ile Ermenistan, İran ve Türkiye sınırındaki Nahçıvan bölgesi arasında insanların ve araçların güney Ermenistan topraklarından geçişine de izin vermesi gerekiyordu. Bu konuda 2023 yılı başı itibariyle herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

Görüşmeleri teşvik etmeye yönelik uluslararası çabalara rağmen tam bir barış anlaşmasına varılması zor görünüyor.

Rusya’nın rolü ne oldu?

Yakınlardaki bir nükleer süper güç ve eski bir derebey olarak Rusya’nın her iki ülke üzerinde de kozu var. Ermenistan ile bir savunma anlaşması var, ancak bu Dağlık Karabağ’ı kapsamıyor. Ermenistan şimdi Rus üssünün sağladığı nihai garantiye her zamankinden daha fazla bağımlı. Rusya’nın Ukrayna’daki savaşla giderek daha fazla meşgul olması, Rusya’nın abluka konusundaki hareketsizliğinin de gösterdiği gibi Ermenistan’ı savunmasız bıraktı. 1994’ten bu yana Azerbaycan’ın petrol ve gaz zenginliği askeri harcamalarını önemli ölçüde arttırmasına olanak sağladı – bu harcamaların büyük bir kısmı her iki tarafı da silahlandıran Rusya’dan silah alımına gitti.

Peki ya ABD ve Fransa?

Rusya, ABD ve Fransa, on yıllardır bir çözüm için müzakere etmeye çalışan Minsk Grubu olarak adlandırılan arabulucuların üyeleridir. Büyük, zengin ve siyasi olarak aktif bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan ve Rusya’nın transit ağıyla rekabet eden yeni Azeri petrol ve doğalgaz boru hattı güzergahlarının başlıca destekçisi olan ABD, eskiden önemli bir nüfuza sahipti. ABD’nin bölgeye olan ilgisi son yıllarda azalmış olsa da, Dışişleri Bakanlığı 2020 savaşından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış görüşmelerine aracılık etti ve düşmanlıkların sona erdirilmesi ve Laçin koridorunun yeniden açılması çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan’a sempati duyduğunu ifade etti ancak Azerbaycan’a karşı elindeki kozlar sınırlı görünüyor. Avrupa Birliği 2022 yılının ortalarında Azerbaycan’dan doğal gaz ithalatını iki katına çıkaran bir anlaşma imzaladı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine yaşanan çatışmanın ortasında Putin’in enerji kaynakları üzerindeki kontrolünü kırmaya çalışıyor.

Enerji konusunda durum nedir?

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı günde 1,2 milyon varil kapasiteye sahip. Normalde bu kapasitenin sadece yarısı kadar çalışmaktadır ancak BP’nin Bakü-Supsa olarak da bilinen Batı Güzergahı İhracat Boru Hattı üzerinden petrol ihracatını durdurup BTC’ye yönlendirdiği Mayıs ayından bu yana arz artmıştır. BP, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle sevkiyatın aksadığı Karadeniz’de tanker bulunamamasını gerekçe gösterdi. Güney Gaz Koridoru olarak bilinen ve Azerbaycan’ı Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayan boru hatları zincirinin ilk ayağı olan Güney Kafkasya Boru Hattı, 2022 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yıla göre %23 artışla 14,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti. Avrupa ülkeleri 7,3 milyar metreküp ile bu dönemde Azerbaycan gazının en büyük alıcıları oldu. Türkiye 5,4 milyar metreküp, Gürcistan ise 1,7 milyar metreküp satın aldı. Avrupa Rus gazının yerini alacak kaynaklar ararken, Azerbaycan 2023’te kıtaya tedarikini küçük bir oranda artırmayı, ancak 2027’ye kadar bu ihracatı iki katına çıkararak 20 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor.

 

Marc Champion ve Tony Halpin (Zülfügar Ağayev’in katkılarıyla.)
Orijinal Kaynak:
The Washington Post, 9 Şubat 2023
Çeviri: Sophie Rachel White

 

Bu makalede yer alan fikirler yazar(lar)a aittir ve Politik Akademi’nin editoryal politikasını yansıtmayabilir.

2007'den bu güne "Değiştirmek için anlamak, anlamak için Politik Akademi" sloganıyla "Dünya"nın haber ve analizini veriyoruz...

Devamını Oku
Reklam
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2022 Orbis Medya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır. Web sitemizdeki haber, makale ve içeriklerin her hakkı saklıdır. İçeriklerimizin izinsiz kullanımı halinde yasal işlem başlatılacaktır.