İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazılarn yazarı: “Mustafa Gümüş”

Mustafa Gümüş 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu.
2019 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. Halen İZÜ Hukuk Fakültesinde son sınıf öğrencisidir.
Sosyal Politika, İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularıyla yakından ilgilenen Gümüş, bu konularla ilgili olarak birçok kez akademik çalışma hazırlamış olup ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmacı olarak sunma imkanı elde etti.
2018 yılında Bursa Barosu’nun düzenlediği Adalet, Hukuk ve Demokrasi konulu makale yarışmasında “Adalet Filizi” başlıklı makalesiyle üçüncü oldu.
2010 yılından bu yana sosyal kalkınma alanında kitlesel çalışmalara öncülük etmekte olup öğrencilik yıllarından bu yana sürdürdüğü projeleri şimdilerde Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği altında profesyonel şekilde sürdürmektedir.
Kuruluşundan bu yana Politik Akademi içerisinde bulunan Gümüş, ilgi alanına ait yazılarını bu platform altında yayınlamakta olup aynı zamanda sitenin yayın yönetmenliğini yürütmektedir.

Çalışma Yaşamında İnanç Özgürlüğü

İnanç özgürlüğü hem Uluslararası Sözleşmelerde hem de birçok ülkenin Anayasasında ve ilgili kanunlarında bulunmaktadır. İnanç özgülüğünü bir hak olarak tanımlamak ve tanımak dışında bu hakkın sınırlamaları ve ihlalleri bağlamında birçok ülkede sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin ülkemizde hem kamusal alanda hem de çalışma hayatında “başörtüsü, sakal ve inanç yükümlülüklerini yerine getirme, dini inancını ifade hürriyeti, dini bayramlarda resmî tatil tanımlaması” bağlamında değerlendirilebilecek birçok husus uzun zamandır tartışılagelmiştir. Bu açıdan bakıldığında kişinin inanç hürriyetine karşın çalışma hayatında gördüğü ayrımcılık, yasaklar, maruz bırakılma vb. olgular çerçevesinde bir çeşit psikolojik şiddet görmektedir. Bu durum iş barışının bozulması ve ayrımcılık yasağının ihlali anlamına gelmektedir ve birçok kez bireyin çalışma hayatından dışlanması ve çalıştığı işyerine karşı aidiyetinin azalması sonucunu doğurmaktadır.