Maç Günü Karakola İmza Cezası Kaldırılıyor Mu?
Connect with us

Politik Akademi

Maç Günü Karakola İmza Cezası Kaldırılıyor Mu?

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un “Seyirden Yasaklanma” başlıklı 18’inci maddesinde “Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer.” hükmü bulunmaktadır.

Yayınlandı

on

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un “Seyirden Yasaklanma” başlıklı 18’inci maddesinde “Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer.” hükmü bulunmaktadır.

Sporda Şiddet yasasında belirtilen suçlardan birisinin işlenmesi halinde, bu madde kapsamında birçok sporsever taraftarı oldukları takımlarının maçlarını hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarından yasaklanmasına karar verilebiliyor.

Haklarında yasaklama kararı verilen sporseverler yine aynı maddenin 8’inci fıkrası “Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür” hükmü kapsamında karakola giderek imza atması gerekiyor. Bu maddeyi ihlali sonrasında “her bir müsabaka için yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü kapsamında cezalandırılıyor.

Bu maddeye göre hakkında seyirden yasaklama kararı verilen kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilde taraftarı olduğu takımın spor müsabakasının olduğu günlerde yurt içinde olduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde veya 1 saat sonra en yakın kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.

Seyirden yasaklanan kişinin hangi müsabakalara, cezaya konu olan takımın tüm spor aktivitelerinde bunu yükümlülüğü yerine getireceği veya sadece o branşta mı bunu yapacağına dair kanunda bir kesinlik olmasa da kabul edilen görüşe göre hangi branşta yasaklandıysa o söz konusu takımın o branşındaki maçlarda en yakın kolluk birimine başvurmasıdır.

Başvurma süresi ise kanunda gayet açık bir şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu müsabakanın olacağı günde “yurtiçinde” olan kişinin “müsabaka saatinde veya 1 saat sonrasında” en yakın kolluk birimine başvurması öngörülmüştür.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesine Başvurdu. Anayasa Mahkemesi 3 Haziran’da Görüşecek.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci maddesinin 8’inci ve 9’uncu fıkraları Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurularak iptali talep edildi.

Bilindiği üzere mahkemeler gördükleri davalarda uygulanacak kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini Anayasaya aykırı görmeleri halinde Anayasa mahkemesine itiraz yoluna başvurabiliyorlar.

Mahkemeler bu yetkisini Anayasanın 152’nci maddesindeki “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.” hükmünden almaktadır.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu iptal talebi Anayasa Mahkemesi tarafından 3 Haziran Perşembe günün Genel Kurulda görüşülecek. Anayasa Mahkemesi bu maddeleri Anayasaya aykırı bulması halinde iptaline karar verebilecek.

İptal Kararı Sonrasını Neler Bekliyor?

Anayasa Mahkemesi tarafından olası kanun hükümlerinin iptal edilmesi sonrası “karakola imza” ve “imza ihlali nedeniyle verilen para cezalarının” hukuki dayanağı kalmamış olacaktır.

Kararın resmî gazetede yayınlanması sonrası ilgili cezalara ilişkin infazların hukuki dayanaktan yoksun olması nedeniyle derhal durdurulması gerektiği görülmektedir.

Ancak olası iptal kararı hiçbir şekilde seyirden yasaklanmanın iptali anlamına gelmemektedir. Burada 6222 sayılı yasa kapsamında ceza alan sporseverlerin aldığı cezanın infazı aşamasında maç günü karakola gidip imza atma ve bu imzayı ihlali sonrası verilen adli para cezasının iptali söz konusudur.

 

Mustafa Gümüş Hukuk Fakültesi mezunu olup ayrıca Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İş Hukuku alanında tezli yüksek lisansını tamamladı. Ankara Barosuna kayıtlı olup Ankara'da serbest avukatlık yapmaktadır. Litai Hukuk Bürosunun kurucu avukatlarındandır. 2022 yılında Bursa Barosu’nun düzenlediği Adalet, Hukuk ve Demokrasi konulu makale yarışmasında “Bir Kutlu Yürüyüş” başlıklı makalesiyle ikinci oldu. Hukuk alanında yazdığı yazılarını bu platform altında yayınlamaktadır.

Devamını Oku
Reklam
1 Yorum

1 Yorum

 1. ali yılmaz

  14/12/2022 at 13:23

  ptal Kararı Sonrasını Neler Bekliyor?

  Anayasa Mahkemesi tarafından olası kanun hükümlerinin iptal edilmesi sonrası “karakola imza” ve “imza ihlali nedeniyle verilen para cezalarının” hukuki dayanağı kalmamış olacaktır.

  Kararın resmî gazetede yayınlanması sonrası ilgili cezalara ilişkin infazların hukuki dayanaktan yoksun olması nedeniyle derhal durdurulması gerektiği görülmektedir.

  Ancak olası iptal kararı hiçbir şekilde seyirden yasaklanmanın iptali anlamına gelmemektedir. Burada 6222 sayılı yasa kapsamında ceza alan sporseverlerin aldığı cezanın infazı aşamasında maç günü karakola gidip imza atma ve bu imzayı ihlali sonrası verilen adli para cezasının iptali söz konusudur.
  bu itiraz ile bir karar varmı varsa bildirir idseniz memnun olurum

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2022 Orbis Medya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır. Web sitemizdeki haber, makale ve içeriklerin her hakkı saklıdır. İçeriklerimizin izinsiz kullanımı halinde yasal işlem başlatılacaktır.